Herberekeningen en inspectie voor de Gemeente Amsterdam

Onlangs heeft Nobleo Bouw & Infra opdracht gekregen van het Ingenieursbureau gemeente Amsterdam voor de constructieve inspectie en de herberekening van verschillende bruggen en civieltechnische objecten in de gemeente Amsterdam. Nobleo Bouw & Infra zet zijn expertise op het gebied van herberekeningen en bestaande constructies in het algemeen in om advies te geven over het veiligheidsniveau van de bestaande constructies.

 

De adviezen richten zicht op het veiligheidsniveau van de verschillende constructies, waarbij in sommige gevallen ook het geotechnisch draagvermogen van de fundering wordt beschouwd.

Door de jarenlange ervaring van onze medewerkers op het gebied van beoordelen en herberekenen van civiele constructies zijn wij in staat een gedegen advies te geven. Hierbij lukt het ons om het juiste detailniveau te bereiken, zelfs in geval van onvoorziene situaties, zoals het ontbreken van voldoende archiefgegevens.