Omlegging zuid-willemsvaart

Opdrachtgever: WillemsUnie V.O.F.
Contractvorm: Design & Construct
Afdeling: Wegontwerp

Projectomschrijving

In september 2010 gaf Rijkswaterstaat aan bouwcombinatie WillemsUnie de opdracht om de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van ’s-Hertogenbosch te gaan omleiden. WillemsUnie is een samenwerkingsverband tussen Van Hattum en Blankevoort, KWS infra, GMB Civiel en Van den Herik Kust- en oeverwerken.

De realisatie van het project omvat het ontwerpen en uitvoeren van een nieuwe vaarweg tussen de Maas en Den Dungen. Het project omvat één sluiscomplex in Empel en één in Berlicum. In Empel kan het wegverkeer over het sluiscomplex rijden om de route vervolgens over de Empelsedijk te vervolgen. In Berlicum kan alleen langzaam verkeer het sluiscomplex passeren. Van noord naar zuid worden er de volgende bruggen over het kanaal gebouwd: brug Empelsedijk, brug Empelseweg, brug Bruistensingel, brug Graafsebaan, brug Beusingsedijk en brug N279. Midden door het project loopt de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Nijmegen. Om schepen veilig te laten passeren moet de spoorlijn hoger gelegd worden. Deze nieuwe (verhoogde) spoorbrug wordt aangelegd door ProRail. Daarnaast worden 4 sifons en 5 gemalen aangelegd en worden fietspaden en onderhoudswegen gerealiseerd. Daar waar nodig worden niet-kruisende wegen aangepast en wordt een ecologische inpassing gerealiseerd

Meerwaarde aangeboden middels:

  • Nobleo Bouw & Infra verzorgt het weg- en faseringsontwerp voor verschillende onderdelen, waaronder de aanpassing van de Bruistensingel.