Ruimte voor de rivier IJsseldelta

Opdrachtgever: Isala Delta
Afdelingen: Wegontwerp, Constructies Infra & Projectmanagement
Aanneemsom: €100.000.000

Projectomschrijving

De provincie Overijssel en RWS zijn opdrachtgever in het ruimte voor de rivier project IJsseldelta. IsalaDelta (Volker Wessels Stevin + Boskalis) is aannemer en verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie. Dit project bevat verschillende onderdelen (bodemverlaging vd IJssel, aanleg nevengeulen etc). Een van de onderdelen is de realisatie van een 12 km lange ‘Bypass’ tussen IJssel en Drontermeer, het ‘Reevediep’. Deze bestaat uit een (tot 350 m brede) geul, ca 25 km dijken, sluizen, een inlaatwerk, een gemaal, een brug en natuurontwikkeling. Ook wordt de bestaande N50 en de Hanzelijn gekruist (ter hoogte van de Drontermeertunnel en ter hoogte van station Kampen zuid).   

Meerwaarde aangeboden middels:

  • Gedurende 2015 -2017 trekker van de complexe kruisingen/aansluitingen ProRail-N50;
  • Vergunning- en acceptatietraject van de kruising met – en aansluiting op de Hanzelijn en N50 bij ProRail, RWS en waterschap;
  • Intensief contact met ProRail, RWS, Waterschap, projectbureau o.g. en met realisatie;
  • Ontwerpcoördinatie van het ontwerp van de aanpassingen aan de spoorinfrastructuur (baanlichamen, droge blusleiding, k+l ProRail, installaties) en de beide bruggen, integraal ontwerp dijk-aansluitingen, geulontwerp tpv de pijlers ontwerp bodembekleding en bescherming pijlers en landhoofden bruggen, etc etc;
  • Ontwerp coördinatie toetsingen Drontermeertunnel en stabiliteit kanteldijken rond tunneltoerit, toetsing bestaande spoorbrug, variantenstudie constructieve versterking bestaande brughoofden spoorbrug;
  • Coördinatie opstellen + aanvragen van bemalingsvergunningen voor de complete vaargeul;
  • Beheersing issues rond de kruising met Hanzelijn en N50, raakvlakken (o.a. k+l derden, natuur, ecologie, inrichting);
  • Beheersing projectscope, opstellen VTW’s.