Stationsgebied Driebergen-Zeist

Opdrachtgever: BAM Infraconsult
Contractvorm: Design & Construct
Afdeling Constructies Infra en wegontwerp
Aanneemsom: €90.000.000
Doorlooptijd: 12 maanden ontwerp, 4 jaar uitvoering

Projectomschrijving

Het stationsgebied van Driebergen-Zeist wordt in opdracht van ProRail volledig vernieuwt. De overweg van de N225 vormt al jaren een knelpunt in het gebied voor het wegverkeer. BAM realiseert een onderdoorgang onder het spoor en past de regionale wegenstructuur hier op aan. Daarbij wordt de spoorse infrastructuur ook aangepast, onder meer met een uitbreiding van twee extra doorgaande sporen. Het spoor zal ter plaatse van het station op een tweetal voorgespannen betonnen spoordekken komen de liggen. Het station zal verdiept onder de spoordekken aangelegd worden met toegang tot het perron, busstation, een fietsenkelder en commercie. Daarnaast komt er een geheel nieuw busstation en een ondergrondse fietsenkelder voor 3000 fietsen. Het parkeerprobleem in het gebied wordt opgelost met de bouw van een  parkeergarage met 600 parkeerplaatsen.

De omliggende landgoederen zijn erg bepalend voor het stedenbouwkundig ontwerp. Bij de inpassing van de werkzaamheden in het gebied houdt BAM rekening met de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het nieuwe ‘landgoedstation’ wordt zoveel mogelijk energieneutraal, onder meer door energiezuinige installaties en plaatsing van zonnepanelen op de perronkappen.

Er is gekozen voor een integrale aanpak: tijdens het gehele ontwerpproces zat men met alle verschillende disciplines en rollen in één ruimte, zodat het vraagstuk benaderd kon worden vanuit een gezamenlijk belang en vanuit gezamenlijke kansen en risico’s. De belangrijkste pijler voor de vernieuwing was de omgang met verkeer en de omgeving.

Bijzonder aan het ontwerpproces was het gebruik van een compleet 4D-model, waarin het aspect tijd ook direct is meegenomen. Het inschuiven van twee brugdekken met een lengte van 140 meter is een noemenswaardige mijlpaal in de uitvoering.
In het project stationsgebied Driebergen-Zeist werken de projectpartners BAM en ProRail nauw samen met provincie Utrecht, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist, NS Stations en het ministerie van I&M.

Meerwaarde aangeboden middels:

  • Nobleo heeft een belangrijk aandeel gehad in het opzetten van het BIM- en Revit plan van aanpak voor het stroomlijnen van het BIM ontwerpproces van het multidisciplinaire ontwerpteam.
  • Nobleo heeft het constructieve 4D/BIM ontwerp verzorgt van de meest in het oog springende voorgespannen (en in te schuiven) spoordekken van beide ca. 140m lang.
  • Nobleo was het eerste aanspreekpunt t.a.v. 4D/BIM ontwerpzaken van de civiele discipline.
  • Nobleo heeft het 3D wegontwerp van snelverkeer, langzaam verkeer en overige openbare ruimtes verzorgd inclusief ontwerpadvies.
  • Nobleo was verantwoordelijk voor het 3D wegontwerp faseringen inclusief ontwerpadvies.
  • Nobleo verzorgde de begeleiding en coördinatie van junior-wegontwerpers
  • Nobleo was het eerste aanspreekpunt t.a.v. 3D/BIM ontwerpzaken van de discipline wegontwerp.