Tender Centrale As

Opdrachtgever: Mobilis TBI
Afdeling: Constructies Infra
Aanneemsom: €22.000.000,-

Projectomschrijving

Het gebied van De Centrale As loopt van Dokkum tot Nijega en is in drie stukken geknipt. Noord loopt van Dokkum tot het spoor Feanwâlden, Midden van Feanwâlden tot Prinses Margrietkanaal en Zuid van Prinses Margrietkanaal tot Nijega, inclusief de rondweg om Garyp. De Centrale As wordt aangelegd als dubbelbaans autoweg en is daarmee de belangrijkste verkeersader in het gebied voor doorgaand verkeer. Daardoor is er minder verkeer op het lokale wegennet in het gebied en verbetert de verkeersveiligheid in de dorpen. Ook zorgt de weg voor een betere bereikbaarheid van het gebied. Op De Centrale As geldt een maximum snelheid van 100 kilometer per uur.

Meerwaarde aangeboden middels

  • Het zorgdragen voor ontwerpmanagement gedurende de tenderfase voor de civiele constructies  in het tracé deelgebied Noord.