N23 Westfrisiaweg

Opdrachtgever: Heijmans Infra
Afdeling: Constructies Infra
Aanneemsom: ca. 206 mln
Doorlooptijd: 2014 - heden
Contractvorm: BVP

Projectomschrijving

De provincie Noord-Holland heeft in 2014 het grootschalige wegenproject, de N23 Westfrisiaweg gegund aan Heijmans Infra. Het project omvat onder andere het aanpassen verbreden en/of reconstrueren van de provinciale wegen N507 N243, N302 N506 en een stukje van de rijksweg A7. Daarnaast wordt een deel van de 40 kilometer lange route tussen Heerhugowaard en Enkhuizen, ten westen en ten zuiden van Hoogkarspel aangelegd over een nieuw tracé. Binnen het project is sprake van de nieuwbouw van verschillende kunstwerken. Het betreffen hier 19 bruggen en viaducten, 4 grote onderdoorgangen t.b.v. het doorgaande verkeer, 9 fietsonderdoorgangen en een groot aantal nieuw aan te leggen duikers. Daarnaast is sprake van 21 bestaande kunstwerken die behouden moeten blijven en een groot aantal te slopen kunstwerken. Nobleo Bouw en Infra is gedurende de DO en UO fase intensief betrokken geweest bij het opstellen en begeleiden van het constructief ontwerp van de nieuwe kunstwerken en het herberekenen van de bestaande kunstwerken. Gedurende de uitvoering is tevens invulling gegeven aan de Site Engineering van het project.

Meerwaarde aangeboden middels:

  • Levering ontwerpteam, bestaande uit Ontwerpleider, 3D modelleur en Constructeurs;
  • Hoge kwaliteit ontwerpproducten geleverd;
  • Kostenbesparing behaald door de klantvraag, verwoord middels contracteisen, kritisch tegen het licht te houden;
  • Integrale focus houden op het ontwerp en daarbij oog hebben voor de raakvlakken van het constructief ontwerp met de bouwfasering en andere ontwerpdisciplines;
  • Behartigen van belangen opdrachtgever qua budget, planning en kwaliteit t.a.v. uitbestede engineering (onderaannemers en leveranciers).