Bedrijvenpark Borchwerf II

Opdrachtgever: Borchwerf II CV
Afdeling: Wegontwerp

Projectomschrijving

BedrijvenPark Borchwerf II is een modern bedrijventerrein van ruim 200 hectare aan de A17 en de A58, tussen Roosendaal en Halderberge. Een strategische locatie tussen Rotterdam en Antwerpen en bereikbaarheid met ontsluiting via weg, water, spoor, lucht en zelfs een nationale buisleidingenstraat. Het park biedt ruimte aan alle bedrijfstypen van elke omvang, van kantoorhoudende organisaties tot zware industrie in milieucategorie 5. Een moderne infrastructuur, brede lanen, veel ruimte voor groen – slechts 140 ha. wordt bebouwd - en professioneel parkmanagement kwalificeren BedrijvenPark Borchwerf tot de top 10 van bedrijventerreinen in Europa.

Meerwaarde aangeboden middels

Het zorgdragen voor de volledige ontwerp- en engineeringswerkzaamheden tot en met de afbouwfase. Bijzonderheden:
  • Stabiflex bij kruispunten met verkeerslichten;
  • Categorie 1 zand van de was- en zeefinstallatie voor ophoging van wegen.
Innovatieve toepassingen:
  • Retentiebekkens vangen het hemelwater op;
  • Duurzame energie door koude en warmte opslag