Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Nooit meer natte voeten en een aantrekkelijk en leefbaar gebied. Voor dat doel gaat rond de dorpen Ooijen en Wanssum een gebied van 15 bij 4 kilometer op de schop. De doelstelling voor het project is geïnitieerd door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / Rijkswaterstaat, de Provincie Limburg, Gemeente Venray, Gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg. De uitvoering van het project is in handen van Mooder Maas, een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Binnen dit project zijn enkele doelen gesteld welke erop gericht zijn om een definitieve oplossing te bieden voor alle hoogwaterproblematiek. De gebiedsontwikkeling in Ooijen- Wanssum heeft tevens als doelstellingen om de natuur en landschap in de omgeving te ontwikkelen, ruimte te creëren voor nieuwe economische ontwikkelingen en de leefbaarheid te vergroten in Wanssum.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het reactiveren van de Oude Maasarm en het aanleggen van nieuwe dijken. In de uiterwaarden van de Maas worden hoogwatergeulen gerealiseerd. Ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk uitgangspunt voor alle herinrichtingsmaatregelen. Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen hoogwater, maar ontstaat er ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. Met het heropenen van de Oude Maasarm en andere herstellende ingrepen in de rivierbedding ontstaat een uniek, waterrijk natuurlandschap. In Wanssum wordt bovendien een nieuwe rondweg aangelegd. Daarnaast worden vier beeldbepalende bruggen en één fietsbrug aangelegd, die zorgen voor een toename van de veiligheid en een verbeterde bereikbaarheid. 


Vanuit Nobleo Bouw & Infra wordt vooral ondersteuning geboden met  (3D-) ontwerpwerkzaamheden voor het onderliggend wegennet en de openbare ruimte van de kern in Wanssum en het vervaardigen van 3D-modellen voor machinebesturingen.


Het project zit momenteel in de realisatiefase. De uitvoeringswerkzaamheden buiten zijn eind 2017 van start gegaan. Eind 2020 wordt het project opgeleverd. 


Foto’s: Paul Poels Fotografie