Verkeer

De afdeling verkeer voorziet in het integraal ontwerp, engineering en advisering op het gebied van mobiliteit en dynamische verkeerssystemen. Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd in het doelgericht ingrijpen in de verkeerssituatie met dynamische en statische maatregelen, met als doel een optimale verkeersafwikkeling uit het oogpunt van maximale doorstroming, minimale milieuhinder en/of zo groot mogelijke verkeersveiligheid. Zowel in reguliere- en eindsituaties als in tijdelijke situaties, gedurende wegwerkzaamheden of evenementen. 

De specialisten van Nobleo staan projecten bij op zowel Rijkswegen, Gebiedsontsluitingswegen en overig onderliggend wegennet, in diverse fases van een opdracht/project, te weten:

 • Planontwikkeling en contractvoorbereiding;
 • Tender;
 • Voorontwerp;
 • Definitief ontwerp;
 • Uitvoeringsontwerp;
 • Site engineering en ondersteuning uitvoering;


De aanwezige kennis en diensten binnen de afdeling verkeer van Nobleo bestaan uit:

1. Verkeersmanagement

 • Verkeerskundige analyses opstellen m.b.v. doorstroming- en capaciteitsberekeningen;
 • Opstellen van verkeersmaatregelplannen & verkeersafwikkelingsplannen; 
 • Kruispuntanalyses en ontwerp verkeerslichtenregelingen;
 • Opstellen verkeerskundige ontwerpen;
 • Ontwerp tijdelijke verkeersmaatregelen; 
 • Advisering op het gebied van verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen; 
 • Analyseren en monitoren van VoertuigVerliesUren (VVU) modellen;
 • Ondersteuning in vergunningsaanvragen (verkeersvergunningen, verkeersbesluiten, SPIN-aanvragen, SLOTS);
 • Opstellen van regelscenario’s; 
 • Opstellen van BLVC-plannen;
 • Advisering in en opstellen van EMVI plannen m.b.t. mobiliteit.

2. 
Dynamisch verkeersmanagement / verkeerstechniek

 • Advisering op het gebied van DVM systemen (MTM, DRIP’s, TDI’s, CCTV, BPS, DOV, VICnet, etc.);
 • 3D Ontwerp verkeerskundige projectering (VDC’s, bewegwijzering en signaalgevers);
 • 3D Ontwerp (dynamische) openbare verlichting, inclusief lichtberekeningen;
 • Kabelberekeningen inclusief ontwerp kabelloop- en installatietekeningen;
 • Opstellen van instrumentatielijsten (LUI), segmenteringslijsten (Monitoring) en MSS-tabellen;
 • Advisering in en het opstellen van EMVI plannen m.b.t. DVM systemen.

Nobleo onderscheidt zich door het toepassen van een unieke mix van kennis op het gebied van Wegontwerp, Constructief ontwerp en Verkeerskundig ontwerp. Nobleo beschikt over specialisten met diepgaande technische kennis i.c.m. een brede basiskennis en uitstekende soft skills, voor het integraal aanvliegen van steeds complexer wordende infrastructurele projecten.