Wegen

De afdeling Wegen richt zich op het leveren van ingenieursdiensten voor het ontwerp van lijninfrastructuur in (complexe) grote en middelgrote infrastructurele projecten. De ingenieurs en adviseurs van Nobleo zijn specialisten op het gebied van 3D ontwerp (3D ontwerpers, Adviseurs en Ontwerpleiders). Het ontwerpen van lijninfrastructuur vraagt over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken. De specialisten van Nobleo zijn dan ook prima in staat een integraal ontwerp op te stellen, voor onder andere.:

 • Autosnelwegen/Autowegen;
 • Knooppunten;
 • Onderhoud;
 • Faseringsontwerp;
 • Verkeerstechnische analyse.

Iedere ontwerpfase vraagt andere kwaliteiten van een ingenieur. Nobleo zet haar specialisten in op de ontwerpfases waarin zij in hun kracht staan. Op deze manier kan een ingenieur van Nobleo het verschil maken. De specialisten van Nobleo zijn in de volgende ontwerp- en projectfases inzetbaar:
 • Milieu Effect Rapportage;
 • Variantenstudie en contractvoorbereiding;
 • Tender/aanbieding;
 • Voorontwerp en definitief ontwerp;
 • Uitvoering en site engineering;
 • Reviews en second opinion.

De ingenieurs van Nobleo brengen hun kennis en kunde naar de klant om projecten tot een succes te maken. Door hun goede communicatieve vaardigheden, kunnen ingenieurs hun expertise met de klant delen. De expertise velden waarin Nobleo zich onderscheidt zijn:
 • Integraal ontwerpen van Wegen;
 • Ontwerpmanagement van complexe integrale infrastructurele projecten;
 • Ontwerpen van tijdelijke situaties (faseringen);
 • Ontwerpmanagement van complexe tijdelijke situaties;
 • Ondersteuning bij ontwikkeling in 3D ontwerp (MX, en Civil3D) en BIM, gekoppeld aan inhoudelijke expertise van wegen en raakvlakken met het ontwerp van kunstwerken.