Workshop Integralis

INTEGRALIS: serious gaming by Nobleo 
Nobleo Bouw & Infra biedt de workshop INTEGRALIS: serious gaming aan! De praktijk toont aan dat op een juiste en gestructureerde manier omgaan met wijzigingen en veranderende uitgangspunten in een infrastructureel project nog niet zo eenvoudig is als gedacht. Serious gaming door middel van INTEGRALIS is een interactieve en speelse manier om zelfreflectie, softskills en groepsdynamiek te verbeteren. Door zo goed mogelijk de praktijksituatie van een project te simuleren en medewerkers onder tijdsdruk te laten functioneren worden disfunctionele patronen, valkuilen en de groepsdynamiek snel blootgelegd. Nobleo is van mening dat integraal denken, procesmatig en resultaatgericht werken én communicatie van essentieel belang zijn voor het slagen van een project. INTEGRALIS: serious gaming by Nobleo biedt de mogelijkheid om in een korte tijd de ontwerpfases van een project te doorlopen, te leren van de gemaakte fouten en/of op voorhand valkuilen in de groepsdynamiek en samenwerking te ontdekken en hier proactief op in te spelen.

Voor wie? 

INTEGRALIS is een workshop voor professionals die zichzelf of hun medewerkers verder willen ontwikkelen. Het is ontwikkeld door en voor infra-ontwerpers (wegontwerpers, constructeurs, ontwerpleiders) en is gericht op versterking van de samenwerking tussen verschillende disciplines, zoals: ontwerpmanagement, constructies, wegontwerp, architectuur, ecologie en realisatie. Acteert u of uw medewerkers in de omgeving van integrale infrastructurele projecten, dan heeft u te maken met:

  • Een complexe bestaande situatie (omgeving);
  • Multidisciplinair samenwerken;
  • SE (Eisen/wensen);
  • Contractvorm D&C (EMVI en VTW’s);
  • Het maken van ontwerpkeuzes;
  • Ontwerpwijzigingen.

De bovenstaande zaken komen allemaal terug in het spel.
Staat u aan het begin van een project en wilt u de bottlenecks op voorhand detecteren? Wilt u elkaar in een korte tijd écht leren kennen? Wilt u uzelf of uw medewerkers triggeren om te reflecteren op houding en gedrag?

Reacties van gebruikers:Hoe werkt het?
Benodigdheden: 

Aantal deelnemers - INTEGRALIS wordt gespeeld met 6 of 7 deelnemers per team en met max. twee teams tegelijk
Aantal spelleiders (Nobleo) -  een team: twee spelleiders; twee teams: drie spelleiders*   
Tijd – 4 uur 


Speluitleg:
 

Bij de start van het spel worden de rollen door de spelleider toebedeeld aan de deelnemers. De deelnemers krijgen een andere rol in het spel dan dat zij in de praktijk hebben, zodat men het project vanuit een ander perspectief beleeft. De rollen die men kan bekleden zijn constructeur, projectmanager, architect, wegontwerper, ecoloog, uitvoerder of adviseur. 

     
Tijdens het spel worden de ontwerpfases vanuit de praktijk gesimuleerd en doorlopen. Het team start met een project start-up om elkaar te leren kennen en belangen te delen. Vervolgens vindt een brainstormsessie plaats om mogelijke varianten te verkennen, die kunnen leiden tot het eerste concept ontwerp. Na een integraal ontwerpoverleg, de nodige aanpassingen en optimalisaties wordt het definitief ontwerp vastgesteld door bouwstenen op het spelbord te leggen. 

De opdrachtgever (spelleider) beoordeelt het ontwerp o.b.v. de gestelde eisen en komt tot een voorlopige uitslag. De opdrachtgever deelt mede nog een VTW verwerkt te willen zien in het ontwerp. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om de wijziging te verwerken en tot een definitieve inschrijving te komen.

     
De opdrachtgever beoordeelt nogmaals het ontwerp en geeft een eindoordeel. Wanneer men meerdere ontwerpteams het spel laat spelen, is er een competitie-element mogelijk. Het team met de laagste fictieve inschrijving krijgt het project gegund. 

     
Het spel wordt afgesloten met een evaluatie van de samenwerking en de groepsdynamiek. De deelnemers worden gestimuleerd reflectief op de ondervonden situaties te reageren en vertaalslagen te maken naar hoe een soortgelijke volgende situatie in de praktijk zou kunnen worden voorkomen en/of gerealiseerd. 

* Het is mogelijk om het spel uit te breiden door middel van coaching. Door een professionele coach te laten observeren, krijgt de feedback in de evaluatie meer lading. En levert het de medewerkers meer inzichten en aanknopingspunten op om zichzelf te ontwikkelen. Het spel kan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan individuele of groep coaching van medewerkers. Het spel kan een medewerker de mogelijkheid bieden ervaring op te doen, door bijvoorbeeld de rol van ontwerpmanager te bekleden.

Wanneer plannen we een sessie in?

Bent u geïnteresseerd? Start u binnenkort met een nieuw projectteam aan een lang lopende klus? Is de samenstelling van het projectteam gewijzigd? Of zoekt u naar nieuwe vormen om de samenwerking in een bestaand team te versterken of te verbeteren.

Dan is INTEGRALIS zeker wat voor u. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden van INTEGRALIS en het inplannen van een workshop voor uw team kunt u contact opnemen met Roy Gerritzen via 
roy.gerritzen@nobleo.nl.

Het ontstaan van INTEGRALIS

In 2015 heeft Nobleo een BIMcase opgezet om alle Nobleanen nader kennis te laten maken met BIM en werken vanuit de BIM gedachte. De BIMcase bevestigde het beeld dat op een juiste en gestructureerde manier omgaan met ontwerpwijzigingen en veranderende uitgangspunten nog niet zo eenvoudig is. 

     
Een simpel voorbeeld uit de BIMcase: de ontwerper openbare verlichting (OV) ziet een clash in het BIM model. De door hem ontworpen lichtmast gaat dwars door de geleiderail. Zo proactief als hij is, gaat hij gelijk aan de slag om zijn ontwerp aan te passen, want in het ontwerpoverleg is afgestemd dat de lichtmasten op x afstand achter de geleiderail moeten staan. Echter, later blijkt in het integraal ontwerpoverleg dat de geleiderail onterecht is gemodelleerd en zal worden verwijderd. De ontwerper OV wordt verzocht zijn lichtmast terug te plaatsen naar de oorspronkelijke positie.Gezien de ontwerper OV niet het ontwerpproces heeft gevolgd, maar gelijk zelf tot actie is overgegaan, heeft hij twee keer zijn ontwerp moeten aanpassen, terwijl dit onnodig was.Gevolg: faalkosten.

     
Bovenstaand voorbeeld komt regelmatig terug in verschillende vormen in ontwerpprocessen van projecten, met kleine tot grote faalkosten tot gevolg. Om deze faalkosten te beperken, dient men te leren integraal en procesmatig samen te werken. De doorlooptijden van projecten zijn vaak lang, waardoor de opgedane werkervaring van enkele maanden geleden is weggezakt. Wanneer men weer in een vergelijkbare situatie moet acteren, vervalt men door de hectiek en weggezakte ervaring in dezelfde valkuilen. 

     
Zo is bij Nobleo in januari 2016 het idee ontstaan om het ontwerpproces van een multidisciplinair infraproject te gaan simuleren in een bordspel. Met als speerpunt: in een kort tijdsbestek, zo goed mogelijk simuleren van een infrastructureel project. In september 2017 is het spel afgerond en de naam INTEGRALIS bedacht.